Kao Yuan University Information Communication Department
 高苑資傳官網     回網誌主頁
Gang♥Shan
岡山無敵•最無敵!
 當地人文 - 高雄縣 > Gang♥Shan
2024 / 05 / 27
本月 上月 2024 / 5 下月 本日
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
我的位置
個人檔案


文章分類

好站分享

空間使用

  • 藝廊總數:45
  • 作品總數:1373
  • 累積人氣:72268
會員登入
•帳號:
•密碼:
查詢密碼  加入會員
•姓名暱稱: 金色岡山
•性  別: 男女平等
•生  日: 2008年9月23日
•血  型: A.B.O.AB
•身  高: 超過九百
•體  重: 超過一千
•興  趣: 創意生活
•我  喜  歡: 五人行無人敵
•我  討  厭: 五馬分屍案
•自我簡介: 我們五人行,絕對最無敵!