Kao Yuan University Information Communication Department
 高苑資傳官網     回網誌主頁
約萣
茄萣的大小瑣事在這裡呦
 當地人文 - 高雄縣 > 約萣 > 文章閱讀
2022 / 09 / 25
本月 上月 2022 / 9 下月 本日
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
我的位置
個人檔案


文章分類

好站分享

空間使用

  • 藝廊總數:116
  • 作品總數:6240
  • 累積人氣:71615
會員登入
•帳號:
•密碼:
查詢密碼  加入會員
獢飽i白雲寺】沿革★•  

白雲寺  ↓

{*照片版權歸版主所有}

{*照片版權歸版主所有}

以下是我DOMO★•的報導

白雲寺

主祀神明:釋迦牟尼佛

祀期日期:農曆祀月八日

創建年代:國二十八年

(一)沿革

本鄉佛教寺廟僅座落於白砂崙的白雲寺,有關其起源有一段歷史:

日據時代,日本下令掃除一切雜教,除佛與日本的天照大神外,餘概不准奉祀,民間所供應神像與以集中燒毀,千方百計將佛像藏起。本祀原稱白雲堂,創建於民國二十八年,初由林新讚居士將其所墾植樹百隻番石榴並該沙丘地全部捐讓,以做建堂基地,然後永力法師(杜忠安)先披荊斬棘,移土整地,夜以繼日,終年不輟,迨至部分地面坦平,足可興建,則與林新讚、林掌、鄭保正居士等,共同發起建築佛堂一間,及數間竹構寮房,名為佈教所,實則為掩護鄰近地區諸神像 ,因而成立了白雲堂。台灣光復後,恢復了台灣信仰宗教的自由,信眾也日增香火易盛,而佛堂狹小,無足應諸信徒膜拜之便,故永力法師再與林新讚、林掌、梁水寧等諸位居士倡議重建,而諏吉興工乃得杜史叛,鄭林瓊、林史春等寺眾之協助,及諸信徒出錢出力,於民國三十七年三月竣工,則改名為白雲寺,嗣後由永力法師領導寺眾經營增建齋堂、廚房、寮房,及永力法師率寺執事,杜史盼、史清良、劉錦白等繼續增建歸元塔、開山祖堂,使具如今之佛教道場。

(二)顯靈救難盛蹟簡述:

挽轉人心脫險:民國三十三當二次世界大戰之時,美國機群空襲本島,屢次盤旋於高雄市上空、或投下炸彈,或機槍掃射,所遇之觸,船沉、樓毀、屋焚、市民傷亡不少,此時本村有杜瑞玉者適在高市為商,其住處雖暫時未被其害,然美機不段空襲,遭受災禍,遲早必至,故居民日漸疏散,移往市外,當此之時,瑞玉由望生意延續,不怕危險,決意不離此地,其母肚林氏在家心甚憂懼,乃來本堂祁求佛菩薩,慈悲顯大神力,挽轉其子之心。

前往白雲寺相簿→GO

文字來源 :http://www.qdm.ks.edu.tw/qdmart/f2.htm

                                                             By   DOMO

                                                                             •*勿盜圖*•

文章分類 : ☆風俗文化-廟的沿革
kyvsart301於 2009/11/06 13:21:14發表 || 我要評分(2) || 回應(0)

hey~快登入Blog,給本文做個回覆囉